• 26.02.2020

Directorul IMSP Spitalul Raional Cahul, Oleg Creciun a prezentat astăzi, 26.02.2020, raportul de activitate a instituției pentru anul 2019. Prezenți la ședința de totalizare au fost: președintele raionului Cahul, dnul Marcel Cenușa, vicepreședinții de raion, dna Valentina Șevcenco și dnul Vladimir Calmîc, director AT CNAM Sud, dnul Sergiu Drangoi, șef Centru de Sănătate Cahul, dnul Alexandru Hagioglo, șef al Direcției Centrului de Sănătate Publică, dna Svetlana Bruma, vicedirector CNAMUP Sud, dnul Gheorghe Miroșnicenco.
În acest context, aducem mulțumiri pentru implicare și susținere Consiliului Raional Cahul, AT CNAM Sud, colegilor din sistemul medical și colaboratorilor spitalului, aportul cărora a contribuit considerabil la realizarea sarcinilor propuse pentru anul 2019.

Vă dorim sănătate!