IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL

anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul privind angajarea prin concurs a coducătorilor de subdiviziuni în cadrul prestatorilor publici de servicii medicale aprobat prin ordinul MS 245 din 16.03.2022

 1. Deține cetățenia Republicii Moldova sau are cetatenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova;
 2. Posedă limba de stat scris și vorbit;
 3. Este în capacitate deplina de exercițiu;
 4. Are starea de sanătate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale, eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 5. Nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni, incompatibila cu exercitarea funcției;
 6. Îndeplinește condițiile de studii prevazute de lege pentru postul respectiv;
 7. Îndeplineste condițiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.
 1. Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcției vacante;
 2. Copiile diplomeIor de studii și ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari sau instruiri;
 3. Copie conformă cu originalul a carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverință care sa ateste  vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;
 4. Declarație pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candideaza:
 5. Adeverința medicală care să ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 6. Curriculum vitae;
 7. Copie a certificatului de casatorie sau copii dupa documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul și-a schimbat numele;
 8. 2 referințe de la locurile anterioare de lucru. (la necesitate) 

Note: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate impreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicitatii acestora. Candidații depun documentele personal, prin poștă sau e-mail (cu conditia ca candidații vor prezenta in ziua concursului toate actele in original pentru autentificare)

Ordin IMSP SR CAHUL

No Url Found

Ordin MS nr.245 din 16.03.2022

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab