IMSP Spitalul Raional Cahul

este o instituție medico-sanitară publică de nivel raional și beneficiază de toate drepturile ce decurg din calitatea de persoană juridică de drept public, are conturi proprii în bancă, inclusiv valutare, dispune de ștampila și formular cu signă de antet.
Scopul principal al IMSP SR Cahul este fortificarea sănătății populației Republicii Moldova prin organizarea și dezvoltarea asistenței medicale, bazate pe tehnologii medicale de performnță și prestarea serviciilor medicale cost-eficiente și calitative.


IMSP SR Cahul are urmatoarele obiective majore:
a) sporirea accesibilității populației la asistența medicală de performanță;
b) asigurarea asistenței medicale de nivel secundar pentru cazurile medicale complexe ce nu pot fi rezolvate la nivel de asistența medicală primară;
c) îmbunătățirea calitații serviciilor medicale prin creșterea nivelului profesional și tehnologic, orientat spre asigurarea securitații pacientului și respectarea drepturilor acestuia;
d) asigurarea suporlului consultativ-metodic și informațional în realizarea asistenței medicale integrate.


Pentru realizarea scopului și obiectivelor menționate IMSP SR Cahul este mandatat cu următoarele atribuții funcționale:
a) prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală în conformitate cu contractele încheiate cu Compania Nalională de Asigurări în Medicină și cu actele normative în vigoare;
b) prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurărilor medicale facultative în conformitate cu clauzele contractuale și prevederile legale;
c) prestarea de servicii medicale contra plată, în baza actelor normative în vigoare;
d) procurarea echipamentului, medicamentelor și a consumabilelor necesare pentru prestarea serviciilor medicale, precum și altor bunuri necesare pentru activitatea sa, cu respectarea procedurilor legale de achiziții și a prezentului Reguiament;
e) darea în arendă a bunurilor și încăperilor, trecerea la cheltuieli a mijloacelor fixe și vînzarea cu acordul Fondatorului a mijloacelor fixe neutilizate în activitatea IMSP SR Cahul;
f) împlimentarea tehnologiilor performante orientate spre asigurarea securității pacientului și a calității serviciilor medicale (utilizarea standardelor, ghidurilor de tratarnent și protocoalelor clinice aprobate etc.);
g) colectarea, crearea și gestionarea eficientă a bazelor de date privînd serviciile medicale prestate și prezentarea în modul și termenul stabilit rapoartelor și informațiilor despre activitatea IMSP;
h) monitorizarea indicătorilor principali de sănătate și prezentarea rapoartelor statistice medicale către Centrul Medicilor de Familie, în termenii stabiliți;
i) încheierea contractelor cu persoane terțe, cu prestatorii de servicii aferente activității de bază (spălătorii, alimentație, rețele de comunicații, de canalizare, etc.);
j) conlucrarea cu alți prestatori de servicii medicale, asigurarea integrității și continuității tratamentului, respectarea principiului de etapizare a asistenței medicale;
k) organizarea și participarea la conferințe tematice în domeniile de ectivitate:
l) efectuarea altor activități permise de legislația în vigoare.