Evaluarea satisfacției pacienților reprezintă un indicator important asupra calității îngrijirilor oferite și felul în care IMSP Spitalul Raional Cahul vine în întâmpinarea valorilor și așteptărilor pacienților. Pentru îmbunătățirea servicilor medicale prestate, vă rugăm să aveți amabilitatea de a completa unul din următoarele chestionare. 

Secția Consultativă

Chestionar pentru pacienții adresați la medici specialiști din cadrul secției Consultative

Unitatea Primiri Urgente

Chestionar pentru pacienții adresați la Unitatea Primiri Urgente (UPU)

Pacient Internat

Chestionar pentru pacienții internați în secțiile spitalicești din cadrul IMSP SR CAHUL

PETIȚII ONLINE

În conformitate cu Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018, vă informăm că aveţi posibilitatea de a vă adresa cu un mesaj electronic în adresa IMSP SR Cahul

Vă rugăm sa citiți cu atenție informația privind examinarea adresărilor electronice către IMSP Spitalul Raional Cahul.

  • Pagina web www.spital.md constituie o modalitate suplimentară de adresare a petiţiilor.
  • Mărimea textului adresarii nu trebuie sa depășească 2000 de caractere
  • Ca urmare a examinării adresării Dvs., veți primi un răspuns în formă electronică, pe adresa electronică indicată în adresare.
  • La prezentarea și examinarea adresărilor electronice este asigurată confidențialitatea datelor personale și a informației comunicate.
  • În caz că specificul întrebării puse de Dvs. intră în competență autorităților administrative din subordinea IMSP SR Cahul, reprezentanții structurii corespunzătoare vor participa la examinarea mesajului.
  • Organul, care va examina mesajul are dreptul să verifice atenticitate acestuia și să solicite informație suplimentară.
  • Petițiile anonime sau cele depuse fără indicarea adresei poștale electronice sau fizice a petiționarului nu se examinează.
  • În cazul în care Dvs. nu dispuneți de o adresă electronică, vă recomandăm să expediați prin poștă un demers sau o petiție în formă scrisă pe suport de hârtie.